Η Ιερά Σύνοδος για τον θάνατο του δασκάλου της ψαλτικής, Χαρίλαου Ταλιαδώρου

0
249

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών άφησε ο κορυφαίος εκπρόσωπος και δάσκαλος της βυζαντινής ψαλτικής τέχνης, Χαρίλαος Ταλιαδώρος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς ἐν Κυρίῳ κοιμήσεως τοῦ ἀοιδίμου Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδώρου, τιμηθέντος ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό δέ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τοῦ Παρασήμου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Μουσικῆς, ἐπιθυμεῖ ἵνα ἐκφράσῃ, διά τοῦ παρόντος, εἰς τούς οἰκείους καί εἰς τούς πολυαρίθμους μαθητάς τοῦ μεταστάντος τήν στοργήν, τά θερμά συλλυπητήρια καί τήν συμπάθειαν Αὐτῆς.

Πρός τούτοις ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται ὅπως ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς καί Νικητής τοῦ θανάτου, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τάξῃ τήν ψυχήν τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου, τοῦ πολλά κοπιάσαντος καί προσφέροντος εἴς τε τήν Ἐκκλησίαν καί τήν πατρῴαν Αὐτῆς μουσικήν παράδοσιν, ἐν σκηναῖς δικαίων καί Ἁγίων, ἔνθα «φωνή

ἀγαλλιάσεως καί ἐξομολογήσεως

ἤχου ἑορτάζοντος» (Ψαλμ. 41, 5).

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος