Το ΦΕΚ για τα θρησκευτικά στο Λύκειο

0
254

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι δύο υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου (Ημερήσιου-Εσπερινού).

Στο πρόγραμμα αυτό διατηρούνται οι μειωμένες ώρες των θρησκευτικών. Ειδικότερα, για το μάθημα των θρησκευτικών προβλέπεται η διδασκαλία του για δύο ώρες την εβδομάδα στην Α’ και Β’ Λυκείου και για μία ώρα την εβδομάδα στην Γ’ Λυκείου.