Ιατρικός Σύλλογος: Δεν προκύπτουν στοιχεία μετάδοσης νοσήματος εναντίον της Θείας Κοινωνίας

0
634

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ αποσπάσματα πρακτικών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου του μηνός Φεβρουαρίου 1988, σε απάντηση προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, υπό τα Θέματα: Θεία Μετάληψη και Σχετικά με τη δυνατότητα ή μη μεταδόσεως νοσήματος με τη Θεία Μετάληψη, όπου, καθώς αναφέρεται: «Σε σχέση με το ερώτημα δηλ. αν μεταδίδονται νοσήματα κατά τη Θεία Μετάληψη, αποφαινόμεθα ότι απο τη μέχρι σήμερα πείρα και απο τη βιβλιογραφία δεν προκύπουν στοιχεία που να πείθουν ότι κατ’ αυτήν έχουν μεταδοθεί νοσήματα».

Εξάλλου, όπως ξεκάθαρα τονίζεται: «Το θέμα της Θείας Μετάληψης, όπως ακριβώς ορίζεται και στο διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο απο τους μυστηριακούς εκκλησιαστικούς κανόνες, ουδεμία δε επέμβαση της Πολιτείας είναι δυνατή κατά το Σύνταγμα». Επίσης, «με δεδομένο ότι ουδείς ουδέποτε υποχρεώθηκε να συμμετέχει σε Θεία Μετάληψη, νομίζουμε ότι η οποιαδήποτε έκφραση άποψης σε αυτό το θέμα αντίκειται στις απαγορευτικές διατάξεις του Συντάγματος για το σεβασμό της προσωπικότητας, που κατοχυρώνει την ελευθερία της λατρείας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: