Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: ”Ήρθε η ώρα να ζητήσουμε την βοήθεια του Αγίου Νικολάου”

0
470

Στο όραμα της αποπεράτωσης του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου στο σημείο “μηδέν” της Νέας Υόρκης, που έχει περάσει από δεινές περιπέτειες και συνδέεται με το χρέος, τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση, αναφέρεται σε εγκύκλιό του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και καλεί κληρικούς και λαϊκούς σε προσευχή για να βοηθήσει ο Άγιος και να λειτουργήσει, επιτέλους, αυτό το ιερό προσκύνημα.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6 Δεκεμβρίου 2019

Ἑορτή τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου,
Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ.

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τούς Διακεκριμένους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες ργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Νικολάου φέρνει χαρά στούς ἀνθρώπους ἀνά τόν κόσμο, καί εἶναι σχεδόν συνώνυμο τῆς ἀγάπης καί τῆς γενναιοδωρίας.

Ἀκόμη περισσότερο, τό ὄνομά του ἐμπνέει σεβασμό καί προκαλεῖ ἀγαλλίαση ἀνάμεσα σέ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τά θαυματουργά ἔργα τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα ἔγιναν διά τοῦ δούλου Του Νικολάου.

Μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἅγιος Νικόλαος πολέμησε τήν ἀδικία, ἀνέστησε νεκρούς, θεράπευσε ἀρρώστους, καί κάλυψε τίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου του. Γι’αὐτά τά θαυμαστά ἔργα του νιώθουμε ὅλοι μας ἀγαλλίαση στίς ψυχές μας.

Ὅμως, σέ σχέση με τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Παγκόσμιο Ἐμπορικό Κέντρο, ἡ μνεία τοῦ Ἁγίου Νικολάου προκαλεῖ διαφορετικά αἰσθήματα.

Ἕνα ὄνομα τό ὁποῖο θά ἔπρεπε συνειρμικά νά συνδέεται μέ τήν ἁγιότητα, τήν εἰρήνη καί τήν προσευχή, συνδέεται μέ τό χρέος, τή διαφθορά καί τήν κακοδιαχείριση.

Ἄγριες φωνές ἔχουν ὑψωθεῖ ἐναντίον κληρικῶν καί λαϊκῶν, χωρίς νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ συμμετοχή ἤ ἡ εὐθύνη ἑκάστου.

Ὁρισμένοι πιστεύουν ὅτι οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἐπίσκοποι εἶναι ὑποχρεωμένοι νά βροῦν χρήματα γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Προσκυνήματος.

Οἱ κληρικοί, ὅμως, δέν ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ γιά νά ἐκτελοῦν χρέη ἐρανιστῶν ἤ τραπεζιτῶν.

Ἡ προσοχή τους ὀφείλει νά εἶναι στραμμένη πρός τήν προσευχή καί διακονία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ (Πράξεις 6:4).

Ἦρθε ἡ ὥρα νά ζητήσουμε μέ ἐνεργό τρόπο τήν βοήθεια τοῦ ἁγίου προστάτη τοῦ Προσκυνήματος.

Ἴσως, αὐτό πού ἐμεῖς ἀποτύχαμε νά πράξουμε ἐπί τῆς γῆς, μᾶς βοηθήσει ἐκεῖνος νά τό ἐπιτύχουμε ἐξ οὐρανοῦ.

Ὁ Χριστός ἔδωσε στόν Ἅγιο Νικόλαο τή δύναμη νά ἐπανορθώνει τήν ἀδικία καί νά καλύπτει ἀνάγκες πνευματικές, ἰατρικές ἤ οἰκονομικές. Διά τῶν πρεσβειῶν του ἀνέστησε νεκρό ναυτικό.

Εἶναι βέβαιο ὅτι διά τῆς προσευχῆς του θά μπορέσει νά ἀναστήσει καί ἀποπερατώσει τό ἔργο μας τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος.

Ζητῶ, λοιπόν, ἀπό κάθε ἐνορία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νά κάνει Παράκληση πρός τόν Ἅγιο Νικόλαο τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του.

Ἄς ζητήσουμε τή βοήθεια τοῦ Θαυματουργοῦ τῶν Μύρων, ζητώντας του νά μᾶς δείξει τή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί νά μᾶς προσφέρει αὐτό πού μᾶς λείπει, μέχρις ὅτου ὁ ναός πού φέρει τό ὄνομά του ὁλοκληρωθεῖ καί ἐπαναλειτουργήσει στό Παγκόσμιο Κέντρο Ἐμπορίου.

Μέ μία καρδιά καί μία φωνή, ἄς ψάλλουμε ὅλοι μαζί:

Τῆς Ἐκκλησίας τά ἄνθη, περιϊπτάμενος, ὡς νεοττός τῆς ἄνω καλιᾶς τῶν
Ἀγγέλων, Νικόλαε τρισμάκαρ, κράζεις ἀεί, πρός τόν Θεόν ὑπέρ πάντων
ἡμῶν, τῶν ἐν ἀνάγκαις κινδύνων καί πειρασμῶν, καί λυτροῦσαι ταῖς
πρεσβείαις σου. (1ο Στιχηρόν Ἐγκωμίων Δεκεμβρίου 6)

Εἴθε τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Νικολάου νά γίνει καί πάλι συνώνυμο τῆς ἀγάπης, τῆς γενναιοδωρίας καί τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ γιά πάντα.

Εἴθε ὁ Κύριος νά χαρίζει πολλά ἔτη στούς ἑορτάζοντες μέ αὐτό τόν λαμπρό ἑορτασμό, καί σέ ὅλους ἐμᾶς.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος